Những thay đổi chính trong dự thảo luật cải cách thuế

 

Trong tuần sau, có phần chắc chắn là dự luật cuối cùng về cải tổ thuế sẽ được mang ra bỏ phiếu ở Thượng Viện và Hạ viện, trong đó các khoản về thuế cá nhân và thuế cho doanh nghiệp sẽ được chú ý mạnh mẽ.

Mức thuế thu nhập cá nhân (Cắt giảm thuế cá nhân sẽ hết hạn vào năm 2025):

Luật hiện nay có 7 mức thuế,  bắt đầu từ 10% và lên đến 39,6% đối với thu nhập trên $418.401 đô la Mỹ cho người độc thân và $470.701 đô la Mỹ cho người đăng ký kết hôn.

Trong dự luật cuối cùng:

Đối với những người khai thuế chung:

10%: thu nhập từ $ 0 đến $ 19.050

12%: thu nhập từ $19.050 đến $ 77.400

22%: thu nhập $77.400  đến $165.000

24%: thu nhập $165.000 đến $315.000

32%: thu nhập $315.000 đến $400.000

35%: thu nhập $400.000 đến $600.000

37%: thu nhập $600.000 trở lên

Đối với những người khai thuế riêng:

10%: thu nhập $ 0 đến $ 9,525

12%: thu nhập $ 9,525 đến $ 38,700

22%: thu nhập $38.700 đến $70.000

24%: thu nhập $70.000  đến $160.000

32%: thu nhập $160.000 đến $200.000

35%: thu nhập $200.000 đến $500.000

37%: thu nhập $500.000  trở lên

Thuế Doanh Nghiệp: Mức thuế hiện nay đánh vào các doanh nghiệp là 35%.

Dự luật cuối cùng đề nghị  21% bắt đầu vào năm 2018.

Photo Credit: AP

Thuế Tối thiểu Thay thế dành cho Doanh nghiệp (ATM):

Theo luật hiện tại, áp dụng mức 20% nằm  trong hệ thống thuế song song, trong đó giới hạn quyền lợi thuế nhằm ngăn chặn việc tránh thuế mức độ lớn. Các công ty phải tính toán thuế thông thường của họ và thuế ATM, rồi đóng thuế dựa vào  con số nào cao hơn.

Dự luật cuối cùng đề nghị bãi bỏ khoản thuế này.

Khấu trừ Pass-through

Theo luật hiện tại, các công ty thuộc nhóm pass-through gồm cơ sở kinh doanh cá nhân, hợp tác thương mại, công ty trách nhiệm hữu hạn, … có thể chuyển thuế thu nhập công ty vào thu nhập cá nhân và trả thuế theo mức thu nhập cá nhân.

Đề nghị trong dự luật: Chủ công ty có thể áp dụng khấu trừ 20% từ thu nhập kinh doanh, phụ thuộc vào giới hạn có thể bắt đầu từ $315.000 đối với cặp vợ chồng, hoặc nửa số này đối với người khai thuế riêng.)

Mức khấu trừ căn bản

Luật hiện nay là $6,350 đô la cho cá nhân và $12,700 đô la cho các cặp vợ chồng khai thuế chung,

Dự luật: trong dự thảo luật mới sẽ tăng lên thang 12,000 đô la  khấu trừ cho cá nhân và 24,000 đô la cho cặp vợ chồng khai chung, riêng về phần khấu trừ của tiểu bang và địa phương, dự luật mới không cho phép cá nhân được khấu trừ quá 10,000 đô la.

Phần bắt buộc cá nhân mua bảo hiểm y tế:

Luật hiện nay: Cá nhân không mua bảo hiểm sẽ bị phạt lên đến $695 đô la cho cá nhân hay cao hơn cho vợ chồng, tức 2.5% lợi tức của cá nhân hay của vợ chồng, mà luật BHYT của chương trình Obamacare bắt buộc nếu cá nhân hay vợ chồng  nào không mua BHYT.

Dự luật: Bãi bỏ điều khoản bắt buộc này.

Khấu trừ lãi suất của vay mượn địa ốc:

Luật hiện nay, mức khấu trừ được áp dụng cho khoản vay địa ốc cao nhất là 1 triệu đô la.

Dự luật mới, những người đầu tiên mua nhà hay mua căn nhà lần thứ nhì sẽ được khấu trừ thuế loại này ở mức vay $750,000 đô la.

Khấu trừ chi phí Y tế:

Luật hiện tại: Những chi phi ý tế vượt quá 10% tổng thu nhập đã được điều chỉnh (AGI)  của người khai thuế được khấu trừ.

Dự luật: Giảm 10% xuống còn 7,5% AGI cho năm 2018 và 2019.

Tín thuế Trẻ em:

Luật hiện tại, $1000 đô la tín thuế cho mỗi trẻ em dưới 17 tuổi, tín thuế này bắt đầu giảm dần đối với cặp vợ chồng có thu nhập hơn $110.000/năm. Tín thuế được hoàn lại ít nhất một phần cho người khai thuế đủ tiêu chuẩn có thu nhập hơn $3000/năm.

Dự luật: Tăng gấp đôi tín thuế trẻ em lên $2000 đô la, và cho mỗi trẻ em dưới 18 tuổi cho đến năm 2024. Tín thuế được giảm dần đối với cặp vợ chồng có thu nhập đến $500.000/năm.

Thuế bất động sản:

Luật hiện tại, áp dụng 40% vào bất động sản có trị gía hơn $5,49 triệu đô la đối với cá nhân và $10,98 triệu đô la đối với cặp vợ chồng.

Dự luật: tăng gấp đôi ngưỡng để áp dựng mức thuế bất động sản ít hơn, việc tăng ngưỡng chỉ đến năm 2026.