Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 10/2017

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 12/9/2017 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 10/2017 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
F1 22/12/2010 Tăng 33 tuần
F2A 22/10/2015 Tăng 3 tuần
F2B 08/11/2010 Tăng 1 tuần
F3 22/07/2005 Tăng 2 tuần
F4 08/05/2004 Tăng 121 tuần

Như vậy lịch chiếu kháng di dân tháng 10/2017 đã trở lại bình thường khi diện visa F4 đã quay trở lại ngày ưu tiên 8/5/2004 và F1 là ngày 22/12/2010. Trong khi đó các diện không bị ảnh hưởng từ tháng trước tiếp tục tăng ngày ưu tiên lên khá nhiều.

Chú thích:

– Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ
– Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân
– Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân
– Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ
– Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ
– Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực

Trước đó 

Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 9/2017

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 10/8/2017 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 9/2017 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước

F1 01/05/2010 Giảm 7 tháng
F2A 01/10/2015 Tăng 1 tuần
F2B 01/11/2010 Đứng yên
F3 08/07/2005 Đứng yên
F4 01/01/2002 Giảm 28 tháng

Chú thích:

– Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ
– Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân
– Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân
– Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ
– Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ
– Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực

Có thể nói lịch chiếu kháng di dân tháng 9/2017 là lịch visa khủng khiếp cho diện F4 khi giảm tới 28 tháng quay trở về ngày 01/01/2002, diện F1 cũng giảm tới 7 tháng, 2 diện F2B và F3 đứng yên trong tháng này, chỉ có duy nhất F2A là tăng 1 tuần.
Nguyên nhân vì sao diện F1 và F4 có ngày ưu tiên giảm?

Theo thông báo từ cơ quan cấp visa Mỹ, lý do diện F1 và F4 có ngày ưu tiên giảm như sau:

 Diện F1: Đối với các hồ sơ bảo lãnh gia đình trên toàn thế giới, Trung Quốc, El Salvador, Guatemala, Ấn Độ và Honduras: Do số lượng hồ sơ diện F1 quá lớn, nên cơ quan di trú Mỹ phải trì hoãn việc xử lý hồ sơ để đảm bảo số lượng hồ sơ F1 giữ ở mức giới hạn hàng năm tính theo từng quốc gia. Ngày cấp chiếu kháng diện F1 sẽ quay lại ngày ưu tiên 22/12/2010 vào tháng 10, là ngày đầu tiên của năm tài chính 2018

– Diện F4: Đối với các hồ sơ bảo lãnh gia đình trên toàn thế giới, Trung Quốc, El Salvador, Guatemala, Ấn Độ và Honduras: Do số lượng hồ sơ diện F4 quá lớn, nên cơ quan di trú Mỹ phải trì hoãn việc xử lý hồ sơ để đảm bảo số lượng hồ sơ F4 giữ ở mức giới hạn hàng năm tính theo từng quốc gia. Ngày cấp chiếu kháng diện F4 vào tháng 10/2017 (tháng đầu tiên của năm tài chính 2018), sẽ quay lại ngày 08/05/2004 (theo lịch chiếu kháng tháng 8/2017)

Theo: http://ditru.com.vn/